REZERWUJ

 REZERWUJ

O NAS

POKOJE

GALERIA

KONTAKT

REGULAMIN

REGULAMIN

KONTAKT

POKOJE

GALERIA

O NAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

I.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Majer sp. z o.o. ul. Żeromskiego 16, 34-500 Zakopane, jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. 

 

I.II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

- na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

- w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

III. Udostępnianie danych

1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:

   a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,

   b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,

   c) zezwalają na to przepisy prawa.

2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

 

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

 

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e)  prawo do przenoszenia danych; f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej  przed  jej cofnięciem. 

 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

oprac. adwokatzakopane.pl

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie.

Pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu

Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

 • Doba trwa od godz. 16.00 do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

 

 • Zajmowanie pokoju po zakończeniu pobytu łączy się automatycznie z opłatą za kolejna noc. W przypadku braku możliwości przedłużenia pobytu lub nie opuszczenia pokoju o wyznaczonej godzinie, rzeczy pozostawione będą spakowane i przechowane w biurze.

 

 • Po przybyciu na miejsce, Turysta ma obowiązek zameldowania się.

 

 • Należność za pobyt w Magnolii oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu (płatność gotówką lub kartą), zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem pobytu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usługi. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji podlega zwrotowi jedynie przy anulacji rezerwacji 60 dni przed datą przyjazdu. Rezerwacje pokoi ustalamy według dostępności w danym okresie (nie gwarantujemy rezerwacji poszczególnych pokoi).

 

 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Magnolii mają obowiązek tak się zachowywać, aby nie zakłócać spokoju innych gości.

 

 • Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia budynku bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 

 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

 

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach jest zakaz używania grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 

 • Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

 

 • W budynku jak i w pokojach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu pobierana jest opłata za wietrzenie pokoju i pranie co łączy się z opłatą co najmniej 500.00 zł.

 

 • Za zgubione klucze pobierana jest opłata w wysokości 60 zł za sztukę.

 

 • Wprowadzania do budynku obcych osób nie zameldowanych możliwe jest tylko po uzgodnieniu z personelem i tylko w godzinach 9-21.00.

 

 • Na terenie budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 

 • Prosimy segregować śmieci. Kosze na segregację znajdują się również na zewnątrz budynku.

 

 • W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym (narciarnia).

 

 • Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

 

 • Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.

 

 • Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

+48 723 318 235

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Realizacja:

iQHotel.pl

WILLA MAGNOLIA

ul. Żeromskiego 16

34-500 Zakopane

tel/fax: (0 18) 20 123 00

            + 48 723 318 235

recepcja@magnoliazakopane.pl

O Nas

Pokoje

Galeria

Kontakt

Regulamin

Rodo

ŚLEDŹ NAS

REGULAMIN